Tillämplighet

Villkoren nedan gäller vid köp på Quick-printse.se och dess undersidor.
Genom att beställa från vår webbshop accepterar du att villkoren gäller mellan dig och Quick-print.se .Varorna som presenteras genom Quick-print.se utgör en del av Quick-print.se’s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Quick-print.se och i övriga publikationer har hemsidan företräde.

Pris och betalning

Priserna på Quick-print.se uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor och förutsätter att order läggs via e-shop samt att original i korrekt format kommer oss tillhanda i samband med orderläggning. Eventuell extra hantering av filer såsom korrigeringar och ändringar debiteras enligt gällande prislista.  Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning. Försäljning sker till företag, föreningar och organisationer mot kontokort, Internetbetalning eller mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försäljning mot faktura sker kreditprövning. Vid ej godkänd kreditprövning gäller förskottsbetalning. Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om förnärvarande 50kr tillkommer. Ni debiteras även dröjsmålsränta med 2% per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om förnävarande 150kr tillkommer.

Fraktkostnad

Fraktkostnader per leveranställe: Fast kostnad á 150 kr. Kontakta QP Graphic Solutions för offert på en anpassad transportlösning. För leveranser utanför Sverige debiteras frakt enligt prislista oavsett ordervärde. Kontakta oss för att få uppgift om faktisk fraktkostnad för leveranser utanför Sverige.

Leverans – Leveransvillkor 

Det är vår målsättning att normalorder levereras från oss 1-2 arbetsdagar efter av oss godkänd order. Direkt efter beställning kommer en beställningsbekräftelse manuellt att genereras av en operatör och skickas till beställaren per e-post för att informera beställaren om att ordern är mottagen korrekt. Inom 24 timmar från godkänd order kommer ett formellt ordererkännande att skickas till beställaren per e-post innehållande leveransdatum (då godset levereras från vår fabrik), samt försändelseinformation.

Quick-print.se anlitar  Postnords företagspaket för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Godset levereras till kund enligt Postnords turlista, normalt inom 1-3 dagar efter leverans från vårt tryckeri. Postnord gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta Postnord ombud för avämtning.

Notera att vi aldrig kan garantera när godset är framme hos kund utan endast att godset skickas från oss inom utsatt leveranstid. När godset levereras från vår fabrik kommer beställaren att få en leveransavisering per e-post. I denna leveransavisering finns information som gör det möjligt för beställaren att följa och spåra sitt gods fram till leverans hos beställaren.

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

Garanti

Quick-print.se lämnar garanti för kvalitet på beställd vara. Dock begränsar sig garantin för tryckkvaliteten att motsvara den i de av kunden inskickade originalen ifall inte filkrav följs.

Filer

Quick-print.se ansvarar inte för kundernas filer eller grafiska material.

Reklamation
Om du upptäcker ett fel på varan och vill reklamera den så kontakta oss på info@quick-print.se innan du skickar tillbaka varan. Detta för att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt. Viktigt är att du skriver/har tillgång till både ordernummer så vi lättare kan hjälpa dig. Vid defekt på varan ersätter vi dig även för returfrakten.

Vid reklamation skall kund kontakta vår kundservice på info@quick-print.se . Baserat på den information kunden lämnar  kommer vår kvalitetsavdelning, normalt inom 8 arbetstimmar, att återkomma till kund med besked om lämplig hantering av reklamationen. Transportskada skall senast på ankomstdagen av leveransen anmälas direkt till Postnord alternativt till Quick-print.se. Quick-print.se kan erbjuda att vidareförmedla er anmälan om transportskada till Postnord men Quick-print.se kommer inte att ta vidare ansvar för att ersätta transportskada, i enlighet med gällande leveransvillkor. (Se länk ovan för utförlig information)

Ansvar för fel
Föreligger fel som Quick-Print.se ansvarar för, åtar sig Quick-Print.se att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller ersättningsleverans eller helt eller delvis återbetala köpeskillingen. Quick-Print.se’s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Quick-Print.se bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.